Testy toru w Świętochowie, wczesna wiosna 2018 - PROENDURO VOUCHER