Kurs motocyklowy – jak się przygotować? - PROENDURO VOUCHER

Kurs motocyklowy – jak się przygotować?

Kurs motocyklowy – jak się przygotować?

Kurs motocyklowy otwiera drogę do kierowania motocyklami. Jest to bardzo ważny element edukacji motocyklowej, ponieważ umożliwia zgodne z prawem korzystanie z motocykla na drogach publicznych. Dlaczego to ważne? Po pierwsze kurs przygotowuje do jazdy motocyklem, po drugie pozwala uzyskać uprawnienia państwowe, bez których nie działają… ubezpieczenie motocykla i jego przegląd. Nie przeszedłeś kursu motocyklowego i nie zdałeś egzaminu państwowego? Będziesz odpowiedzialny za wszystkie spowodowane przez siebie szkody na drodze. W przypadku uszkodzenia drogich pojazdów, lub wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu kwoty mogą iść w setki tysięcy złotych. Mogą też obciążać cię dożywotnią rentą na rzecz osoby poszkodowanej.

Kurs motocyklowy na prawo jazdy

W Polsce można przejść szereg kursów motocyklowych. Te podstawowe przygotowują do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami w zależności od pojemności skokowej i mocy ich silników.

Kurs motocyklowy na kategorię A1

przygotowuje Cię do egzaminu na kategorię A1. Warunkiem uzyskania uprawnień państwowych jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku – 16 lat,
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kolejny krok to kategoria A2

Daje ona możliwość poruszania się większymi i mocniejszymi pojazdami. Kurs motocyklowy będzie obejmował szkolenie, ćwiczenia i egzamin na większym pojeździe. Warunkiem uzyskania uprawnień państwowych jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kurs motocyklowy na kategorię A

Otwiera ci drogą do kierowania dowolnym typem motocykla. Warunkiem uzyskania uprawnień państwowych dla kategorii A jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku – 24 lata a w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat prawa jazdy kat. A2 – 20 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kurs motocyklowy wieńczony jest państwowym egzaminem, który składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym obie zdawane są w miejscowym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku tej pierwszej baza pytań dostępna jest w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, natomiast na części praktycznej przygotuj się, że egzamin obejmował będzie (niezależnie od kategorii prawa jazdy na którą prowadzony jest egzamin):

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max.5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego
 • jazda po łukach w kształcie cyfry 8 – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8
 • slalom wolny – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami
 • slalom szybki – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową
 • ominięcie przeszkody – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie, 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Kurs motocyklowy zaawansowany

Wszystko to, co dzieje się po uzyskaniu przez Ciebie prawa jazdy w Polsce traktowane jest jako szkolenie zaawansowane, tudzież doskonalenie techniki jazdy. Niezależnie od tego jakiej terminologii byśmy nie używali w naszych realiach kurs motocyklowy dla osób posiadających prawo jazdy najczęściej realizowany jest na dwóch polach.

Kurs motocyklowy terenowy

W Polsce coraz popularniejsze są kursy motocyklowe uczące jazdy motocyklem w terenie. Ich popularność wynika z faktu popularyzacji motocyklowego segmentu Adventure. Szkoły motocyklowe uległy w Polsce daleko idącej profesjonalizacji. Oferta dla miłośników bezdroży jest bardzo szeroka. Obejmuje ona szkolenia, treningi, przejażdżki, ale również terenowe wyprawy.

Kurs motocyklowy szosowy

Zaawansowane kursy motocyklowe dla miłośników jazdy po szosie to temat o nieustannie rosnącej popularności. W Polsce szkolenia motocyklowe i kursy motocyklowe realizowane są zarówno na torach sportowych, jak również w wyspecjalizowanych Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy. Z uwagi na zapisy ustawowe kursy motocyklowe nie powinny odbywać się na drogach publicznych, parkingach publicznych i generalnie w przestrzeni do tego nie przeznaczonej.

Wybór szkoły motocyklowej

Wybór szkoły motocyklowej to temat, któremu poświęciliśmy osobny artykuł. Obejmuje on dobór szkoły, kwalifikacje kadry, program nauczania, zaplecze techniczne i wiele inny. Pełny artykuł znajdziesz TUTAJ.

Czy można skutecznie uczyć się on-line?

Czy kurs motocyklowy może byś prowadzony on-line? Odpowiedź brzmi – nie. Zabrania tego zarówno polskie prawo, jak również przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawia wieloletnia praktyka. Brak nadzoru instruktora nad osobą szkoloną prowadzić może w najlepszym wypadku do miernych efektów szkoleniowych, a w najgorszym do wypadku.